Styrelsemedlemmar

  • Home
  • Styrelsemedlemmar

Det är vi som utgör styrelsen 2021. Vår uppgift är
att sköta om och förvalta föreningen på bästa sätt.

Ledarmöter:

  • Helen Gustafsson, ordförande
  • Kristoffer Olofsson, sekreterare
  • Elaaf Taha
  • Carina Westlund
  • Marcus Kallberg
  • Oscar Olesen
  • Eli Linderholm