Styrelsemedlemmar

  • Home
  • Styrelsemedlemmar

Det är vi som utgör styrelsen 2019/2020. Vår uppgift är
att sköta om och förvalta föreningen på bästa sätt.

Ledarmöter:

  • David Bourne, ordförande
  • Niklas Emanuelsson, sekreterare
  • Johann Kjellberg
  • Helén Gustafsson
  • Viktor Ervik
  • Gabriella Nilsson

Riksbyggens representant:

  • Marie Hellström, kundansvarig
  • Oskar Kardell, förvaltare