Styrelsemedlemmar

  • Home
  • Styrelsemedlemmar

Det är vi som utgör styrelsen.
Vår uppgift är att sköta om och förvalta föreningen på bästa sätt.

Styrelsemedlemmar:

  • Kristoffer Olofsson, ordförande
  • Elaaf Taha Gaber, vice ordförande
  • Reid Lindell, sekreterare
  • Marcus Kallberg
  • Ivar Hyllstam
  • Carina Westlund
  • Clara Mattsson