Välkomna!

  • Home
  • Sergelsgatan | BRF GgbHus 3

Detta är en hemsida för boende i Brf Göteborgshus 3.

AKTUELLT:

Föreningsstämma tisdagen den 20 september 2022, Kl. 18.00.
Styrelserummet, Sergelsgatan 1 C (källaren)

Proposition:
Nya stadgar – Beslut 1:
Som följd av att vi övergått från Riksbyggen till Bredablick, som förvaltare, föreslår styrelsen att vi antar nya stadgar för att reflektera detta. För att genomföra ändringen krävs två stämmor. På denna första stämma krävs att minst en 2/3 dels majoritet av de närvarande röstberättigande medlemmarna röstar för att anta nya stadgar.
Vid nästa stämma krävs också att en 2/3 dels majoritet av de närvarande röstberättigande
medlemmarna röstar för ändringen, innan styrelsens förslag till att anta nya stadgar ska gå igenom.

Länk till befintliga stadgar:
Befintliga stadgar BRF Göteborgshus 3

Länk till förslag till nya stadgar:
Förslag till nya stadgar BRF Göteborgshus 3

Inval av en tredje suppleant:
Då Riksbyggen historiskt har valt in en suppleant i styrelsen och vi nu har gått över till Bredablick, som inte gör detta, blev en suppleant för lite invald under årsmötet, därför behöver en ytterligare suppleant väljas in under denna extrastämma.


Om du är ny i föreningen finns många tips under fliken Boende-info. Där finns information om det mesta som rör bostaden och föreningen.

Om du har några frågor du inte finner svar på via hemsidan så kontakta oss på mail-adress sergelsgatan@gmail.com.

Bredablicks hemsida kan ni besöka här.

Vi finns nu även på facebook, Klicka här för att komma till sidan.

Styrelsen