Boende-info

Välkommen till BRF Göteborgshus Nr 3


Boka tvättid
Föreningens tvättstugor bokas via appen Boka tvättid.
På denna appen bokas även föreningens hobbyrum och övernattningsrum.
FAQ om boka tvättid finns här.

Brandvarnare
Det är för din och andras säkerhet viktigt att du har en fungerande brandvarnare i lägenheten.
Se även till att byta batterier i befintliga brandvarnare regelbundet.

Bredband / TV
Fastigheterna har bredband inkopplat till varje lägenhet. För att utöka grund-abonnemanget eller andra ärenden, kontakta Comhem/Tele2.
Vid ev problem, hör gärna om grannen har samma fel innan du kontaktar Comhem/Tele2.
I avtalet ingår kanaler i form av 8 favoriter samt ett bredband. Vill man ha paket utöver detta får man betala marknadsmässigt pris.
Går routern sönder så har man rätt till en ny gratis.

Här kan ni ta del av avtalet för Comhem/Tele2

Cyklar, barnvagnar och dylikt
Cyklar uppställes i respektive cykelrum. Det finns låsta rum för barnvagnar och dylikt.
Mopeder skall parkeras utomhus.
Dessa föremål får inte ställas i entréer, trappuppgångar eller i källargångar.

Elinstallationer
Kontakta elektriker vid elinstallationer i din bostadsrätt.

Energideklaration
Finns att läsa här.

Fuktskador badrum
Se efter i ditt badrum efter fuktskador. Du får själv bekosta eventuella fuktskador.

Du hjälper oss att förhindra fuktskador genom nedanstående åtgärder:
− Att montera upp ett duschdraperi.
− Att täta fogar.
− Att laga eventuella putsskador.
− Att rensa i golvbrunnen i duschen, så vattnet inte rinner ut på golvet.

Det är inte tillåtet att koppla in någon form av motorstyrd fläkt till någon del av ventilationssystemet.

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya
skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock
styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum.
Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.
Kontakta alltid vår förvaltare på Bredablick innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbete i lägenheten.

Grillning
Vi har en gemensam grill på tomten för grillning. Grillning på balkongen är ej tillåtet.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en aktuell hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Hobbyrum
Hobbyrum finns på källarplan Sergelsgatan 3B.
Bokning gör man via ’Boka tvättid-appen’ och nyckeln finns i nyckelskåpet utanför.

Husdjur
Om husdjur hyses i lägenheten, skall ägaren enligt hälsovårdsstadgarna, noga övervaka att djuren inte för oljud, smutsar ner eller går lösa i trappuppgången.
Djur får inte rastas inom vårt område.

Källarförråd
Till varje lägenhet disponeras ett källarförråd, märkt med lägenhetens nummer. Tänk på vad och hur du förvarar saker i ditt källarförråd, speciellt med tanke på brandsäkerheten.

Köksfläkt/spiskåpa
Eventuell köksfläkt skall vara av typen kolfilter.
Spiskåpa(dvs. utan fläkt) med spjäll kan ev kopplas till husets frånluftskanal.
Det är inte tillåtet att koppla in någon form av motorstyrd fläkt till någon del av ventilationssystemet.

Ljud
Ta hänsyn; sänk volymen på TV eller stereo efter kl 22 vardagar och kl 23 helger.

Lägenhetsförteckning
Vid behov av lägenhetsförteckning, kontakta Bredablick för blankett.

Ohyra
Har du problem med skadedjursangrepp i lägenheten eller på vinden kan bostadsrättsföreningens försäkring hos Anticimex användas. Anticimex kontaktas på telefonnummer 075-245 1000. Ange nummer 1890874. Där kan du också få information om vad försäkringen täcker.

Parkeringsplats
Parkering- och garageplatserna är i första hand avsedda för lägenhetsinnehavare/boende i bostadsrättsföreningen. Normal tilldelning av garage/parkeringsplats är en plats per lägenhet. Finns det outhyrda garageparkeringsplatser kan medlem som har plats få ytterligare en garage-/parkeringsplats. Andrahandsuthyrning av garageplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet. Dock får hyresgästens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning.

Styrelsen via garage/parkeringsansvarig tilldelar respektive återtar rätten till hyra av föreningens parkeringsplatser. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet återgår platsen till föreningen som fördelar den enligt kölista.

Uppsägningstid för garage/parkeringsplats är normalt tre månader, lika för såväl medlemmen som föreningen.

Parkering- och garageplatserna är endast avsedda för trafikdugliga och påställda (skattade och besiktigade) motorfordon, om inget annat avtalas. Som motorfordon räknas personbilar och motorcyklar. Fordonet ska vara påställd minst en del av året. Parkering av avställt fordon får enbart ske efter styrelsens godkännande och beslutas från fall till fall.

Vid frågor angående parkeringsplatser kontakta styrelsen via mail; sergelsgatan@gmail.com

Partytält
Föreningen äger ett partytält som alla medlemmar är varmt välkomna att hyra för 200 kr per dygn. När ni hyr tältet, ser vi gärna att ni har kalaset i trädgården. För bokning, kontakta styrelsen.

Serviceärenden utanför arbetstid
Alla utryckningar av servicepersonal utanför arbetstid medför stora kostnader för föreningen (dig och mig). Vid enklare och ej akuta ärenden, vänta gärna med att kontakta Bredablick tills nästkommande arbetsdag.

Uppstår allvarliga fel som kräver omedelbara åtgärder såsom översvämning, värmeavbrott eller liknande kontakta Bredablick på 010-177 59 00.

Städdagar
Två gånger om året ordnar styrelsen städdagar. Det är trevligt om många sluter upp.

Återvinning
Det finns kärl uppställda i våra återvinningsrum (Hus 1 och 3), där tidningspapper och matavfall kan lämnas.

Övernattningsrum
I föreningen finns ett övernattningsrum att tillgå för 200 kr/natt (Kostnaden för rummet läggs på din hyresavi från Bredablick). Detta ligger i källaren under 3D. Toalett finns i anslutning till rummet. Bokning sker genom systemet som används för bokning av tvättider. Nyckeln hämtas i nyckelskåpet utanför rummet. Mer information finns under rubriken ”övernattningsrum” i Menyn.